• MARKETING

  Slobodna Dalmacija / Marketing
  Adresa: Hrvatske mornarice 4
  21 000 SPLIT

  Marija Grgurević (Slobodne aktivnosti)
  telefon: 021 352 972
  e-mail: marija.grgurevic@slobodnadalmacija.hr

  Ivana Vladović (Slobodna Dalmacija)
  telefon: 021 352 689; 021 352 816
  fax: 021 383 108
  e-mail: promar@slobodnadalmacija.hr

  Cjenik oglasnog prostora Slobodna Dalmacije.