• KRAPLJANI ZASUKALI RUKAVE

  Želimo da nam otok cijelu godinu bude čist i uredan

  Zajedno s Brodaricom, otok Krapanj je dika Šibenika i odlučili smo ga vlastitim snagama održavati čistim i urednim cijelu godinu, izvan onoga što je posao gradskih komunalnih tvrtki, govori Dalibor Garma, predsjednik mjesnog odbora, o akcijama provedenim već treći vikend zaredom otkako je oslabila turistička sezona.

  – Želimo ubuduće da na po­četku sezone otok bude sre­đen, na kopnu i u podmorju. Kada dođe ljeto, teško je oku­piti ljude, svi su zauzeti i on­da je kasno – podsjeća Gar­ma na raširenu boljku broj­nih turističkih naselja u nas.

  Akcije na uređenju okoli­ša provode zajednički mje­sni odbor, DVD “Brodari­ca” i udruga “Zajedno za Krapanj”, a G armu p oseb­no raduje što brodarička i krapanjska mladost zduš­no sudjeluje n a u ljepšanju otočića, samo 30 0 metara udaljenog od kopna s jedva 200-tinjak stalnih stanovni­ka. U prvoj akciji prije dva tjedna, kada se čistilo pod­morje, predsjednik MO iz­brojio je 70 sudionika, tjedan poslije 40-ak, a prošle subote okupilo ih se 25.

  Dosad su od raznovrsnog ot­pada i podivljale vegetacije oslobodili borovu šumu na sjeveru otoka, te staru g u­sternu i zg radu “Bratske škole”. U iduće četiri godine, očekuje Garma, spomenuta će otočna javna imovina do­biti sadržaje, najvjerojatnije ugostiteljske kada je riječ o gusterni i “Bratskoj školi”, a u dogovoru s Hrvatskim šu­mama, u borovom šumarku namjeravaju očistiti i pro­širiti tri obrasle staze, kao prirodni nastavak postoje­će šetnice uz more, obnovlje­ne prošlog proljeća. Nastav­ljaju s obnovom suhozida, a još jedno temeljito čišćenje podmorja organizirat će u svibnju, najavljuje Dalibor Garma.

  Poput dobrog dijela grad­skog prstena, s projektom “Aglomeracije Šibenik” i Krapanj će za dvije godi­ne doživjeti pravu renesan­su. Ne samo zbog obnovlje­ne vodovodne i kanalizacij­ske mreže s priključkom na gradski kolektor, nego će otok preporoditi i uređenje ulica zajedno s ostalom in­frastrukturom u sklopu za­mašnog projekta “Aglomera­cije”. Na fotografijama Ante Baranića vide se i specijalna plovila za ispitivanje dna uz obalu Krapnja, kao prethod­nica radova, koji će započeti sljedeće jeseni.