• Dani mandarina u Opuzenu

  Učenici izrađivali razne skulpture od mandarina

  U opuzenskoj Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi proteklog vikenda održani su 5. dani mandarina.

  Uz sportske i zabavne aktiv­nosti, učenici su izrađivali skulpture od mandarina, a upriličen je i agroturistič­ki s ajam, na kojem su s e u dolini Neretve predstavi­li Udruga hrvatskih brani­telja Svilaja sa suhomesna­tim proizvodima, OPG Ante Krstičević s proizvodima od drva, OPG Tadija Glavinić i Katica Utovac s kozmetič­kim proizvodima od meda, propolisa i matične mliječi te ljekovitih trava.

  Dragica Krmek i UOSI Pri­jatelj ponudili su svoj asor­timan rukotvorina i suveni­ra. Fritule, kolače i domaće proizvode pripremili su An­đelko Širović i “Ispeci pa Re­ci” iz Sinja.

  Mijo Ćelić ponudio je asorti­man ljutih umaka. Učenička zadruga prezentirala je like­re od mente, oraha i rogača, balzame od smilja i gospine trave, kantarionovo ulje, ali i ekološke bombice za kupanje te ekotablete za strojno pra­nje rublja.

  Potencijal agroturizma

  U sklopu ove manifestaci­je održana je i panel raspra­vi na temu potencijala agro­turizma u dolini Neretve, na kojoj je sudjelovala zamjeni­ca župana Žaklina Marević i ravnateljica Razvojne agenci­je DUNEA-e Melanija Milić te ravnateljica Srednje poljopri­vredne i tehničke škole Opu­zena Ivana Filipović, podu­zetnik iz područja agroturizma  Joško Curić te proizvođač agroturističkih proizvoda Mi­jo Ćelić.

  Bilo je govora i o načinima i mogućnostima razvoja agro­turizma u dolini Neretve, projektima koje je Županij­ska razvojna agencija provo­dila i provodi u ovoj oblasti, zaštićenoj oznaci izvornosti naše mandarine, promidžbi neretvanske kuhinje i nizu drugih tema koje mogu utje­cati na razvoj agroturizma i opstanka mladih u sektoru poljoprivrede.

  Ravnateljica Filipov ić je istaknula nastojanja ško­le da ovom manifestacijom promovira zanimanje agro­turistički tehničar, kao jed­no od poželjnih zanimanja za upis učenika iz čitave doline Neretve.

  Dožupanica Žaklina Marević naglasila je napore Dubrovač­ko-neretvanske županije u po­ticanju deficitarnih zanima­nja stipendijama te planom županije da se i zanimanje agroturistički tehničar uvr­sti kao zanimanje koje će u idućoj upisnoj godini biti po­ticano stipendijama koje će fi­nancirati županija.