• IMPRESSUM

  Glavni urednik
  Jadran KAPOR

  Pomoćnik glavnog urednika za web
  Marin Katušić

  Izvršna urednica
  Marija Grgurević

  Kontakt za čitatelje:
  aktivnosti@slobodnadalmacija.hr

  SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
  Kontakt podaci:
  Adresa: HANZA MEDIA d.o.o.,
  Koranska 2, 10000 Zagreb
  Za Službenika za zaštitu osobnih podataka
  e-mail: dpo@hanzamedia.hr
  Telefon:  01 617 39 39

  HANZA MEDIA d.o.o.

  NAKLADNIK
  HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2

  MB: 0575682
  OIB: 79517545745
  MBS: 080091889
  Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
  Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
  Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti
  Tel: +385 1 610 3100
  Fax: +385 1 610 3148
  E-mail: digital@hanzamedia.hr
  Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

  UPRAVA
  Marko Smetiško / predsjednik Uprave
  Ana Hanžeković / članica Uprave

  DIREKTOR PJ SLOBODNA DALMACIJA
  Miroslav Ivić

  NADZORNI ODBOR
  Gvozden Srećko Flego
  Maja Šilhard
  Marijana Raguž
  Krešimir Ćosić
  Davor Butorac

  IZDAVAČKI SAVJET
  Damir Boras
  Petar Miladin
  Davor Majetić

  DIREKTOR IZDAVAŠTVA
  Tomislav Wruss

  VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA
  Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
  Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
  Ivica Pavišić (pretplata)
  Suzana Kosor (promocija)
  Igor Volarević (proizvodnje)
  Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

  DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA
  Dejan Orešković
  dejan.oreskovic@hanzamedia.hr

  CROPIX FOTO SERVIS
  tel: 01/610 3117, 01/610 3090
  fax: 01/610 3033
  web: www.cropix.hr
  e-mail: cropix@hanzamedia.hr

  PRETPLATA ZA TISKANO IZDANJE
  Tuzemna i inozemna pretplata: +385 1 225 5374, fax: +385 1 617 3958
  E-mail: pretplata@hanzamedia.hr